غم آ

درخواست حذف این مطلب


غم آ ت باشه، یکی از چرندترین و بی فایده ترین آرزوهای دنیاست. از این آرزوهای تکراریِ از زیر کاغذ کاربن درآمده ای که گوینده اش حتی به معنی کلمات هم فکر نمی کند. فقط می گوید که چیزی گفته باشد. چیزی به نام غم آ وجود ندارد. زندگی تا تیتراژ پایانی، پر است که غم های ریز و درشتی که هرگز تمام نمی شوند. فقط شکل شان تغییر می کند. دایره ی غم تبدیل می شود به مثلث غم. مثلث غم تبدیل می شود به جعبه ی مستطیلی غم. کوه غم تبدیل می شود به تپه غم و تپه غم تبدیل می شود به نم نم باران غم.

غم ها همه جا هستند. گاهی تبدیل به ویروسی می شوند و توی تن بچه مان خانه می کنند، گاهی تومور می شوند و سر از گردن همسایه در می آورند، گاهی استخوان می شوند و در گلو گیر می کنند، گاهی در نقش کلاهبرداری بی رحم ظاهر می شوند و دار و ندار و اسم و رسم مان را بالا می کشند، گاهی ریز می شوند و یک و افسردگی گذرا به جانمان می اندازند و گاهی تبدیل به طوفان غبار می شوند و قلمرویمان را می گیرند. غم ها هرگز برای همیشه نمی روند. غم ها جایی برای رفتن ندارند. غم بخشی از وجود انسان را تشکیل داده. جایی کنار آب، کنار خون، کناراستخوان.

سخت ترین چیزی که انسان باید در زندگی یاد بگیرد، رام غمِ وحشی است. انسان باید یاد بگیرد که چه طور افسار دور گردن این موجود وحشی بیندازد و به او فرمان پیچیدن و توقف بدهد. باید یاد بگیرد غمش را تا کند و آن را ته کارتن موز در انباری بگذارد تا همیشه جلوی چشمش نباشد. شادی و آرامش همیشه از زیر پوستِ غم های ش ت خورده بیرون می آیند.

برای نجات پیدا از این جنگ بی پایان، باید همیشه مسلح بود. باید شادی را تبدیل به سپر م ع کرد و با شمشیرِ بالا برده به جنگ دشمن های تکثیر یافته رفت. لا به لای این همه چرکی و سیاهی بالا ه نوری دیده می شود. همین باریکه های نور هستند که ما را به ادامه دادن و جلو رفتن تشویق می کنند. این تونل تاریک و سیاه یک جایی تمام می شود. تا رسیدن به تونل بعدی باید از تماشای آسمان و هوای تازه و روشنایی لذت برد.


| آنالی اکبری |